G±ski noclegi

dodaj obiekt
Aby dodać obiekt do katalogu należy skorzystać z formularza

Możliwe s± następuj±ce opcje wpisu:
  • zwykły - koszt: 200zł +VAT / rok
  • wyróżniony w danej miejscowo¶ci - koszt: 450zł +VAT / rok
  • wyróżniony we wszystkich miejscowo¶ciach - koszt: 900zł +VAT / rok
  • popup (wyskakuj±ce okienko) - koszt: 700zł +VAT / miesi±c (maksymalnie 4 przypadaj±ce na dan± miejscowo¶ć / kategorię)
Wpis wyróżniony różni się tym od zwykłego, że pojawia się dodatkowo w górnej czę¶ci strony na niebieskim polu. Je¶li obiektów wyróżnionych jest więcej niż miejsc (18), za każdym od¶wieżeniem strony losowane jest 18 z nich. Oznacza to, że częstotliwo¶ć wy¶wietlania obiektu na niebieskim tle uzależniona jest od ilo¶ci przypadaj±cych na dan± miejscowo¶ć/kategorię.

Wszystkie wpisy losowo zmieniaj± kolejno¶ć, kategorie "Apartamenty nad morzem", "Domki nad morzem", "Spa nad morzem" i "Wakacje nad morzem" s± traktowane jako dodatkowe miejscowo¶ci. Aby dodać obiekt pod jedn± z tych kategorii - trzeba j± wybrać z listy miejscowo¶ci.
Noclegi G±ski